Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach
http://pspszemrowice.bipszkola.pl

Rada pedagogiczna

Skład

mgr URSZULA WITCZAK

Przewodniczący rady, dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany

mgr EWA CZAJA

nauczyciel dyplomowany

mgr MAŁGORZATA CYTERA

nauczyciel dyplomowany

JOLANTA KOJ

nauczyciel dyplomowany

mgr DOROTA KRAWIEC

nauczyciel mianowany

ks. HENRYK MALORNY

nauczyciel kontraktowy

mgr HALINA PELC

nauczyciel dyplomowany

mgr DANUTA REIMANN

nauczyciel kontraktowy

mgr ALDONA STYCH – BORKOWSKA

nauczyciel dyplomowany

mgr LILIANNA WIENDLOCHA

nauczyciel dyplomowany

mgr MAŁGORZATA ZAKRZEWSKA

nauczyciel mianowany