Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach
http://pspszemrowice.bipszkola.pl

Statystyki

Osoby:
44436
Dane główne
39726
Rejestr zmian
10103
Stanowiska
4196
Organy: Rada pedagogiczna
3551
Statystyka
3299
Redakcja biuletynu
2903
Organy: Dyrektor szkoły
2313
zarzadzenia dyrektora: Zarządzenie nr 14b/2014
576
Aktualności: Kalendarium roku szkolnego 2017/2018
443
Komunikaty: Ogłoszenie o rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2017/2018
421
zarzadzenia dyrektora: Zarządzenia dotyczące rekrutacji do oddz. przedszkolnych na rok szkolny...
408
Statut: Statut PSP Szemrowice
405
Aktualności: Szkolny Zestaw Programów Nauczania w PSP Szemrowice
393
zarzadzenia dyrektora: Zarądzenie dotyczące rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2016/2017
384
Komunikaty: Rozpoczęcie roku szkolnego
364
Komunikaty: Ogłoszenie o rekrutacji do oddz. przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018...
355
Aktualności: Pla pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018
304
Aktualności: Szkolny Zestaw Podręczników dla PSP Szemrowice na rok szkolny 2018/2019...
241
Aktualności: Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019
199
Aktualności: Kalendarium roku szkolnego 2018/2019
165
Komunikaty: Ogłoszenie o rozpoczęciu roku szkonego 2018/2019
156
zarzadzenia dyrektora: Zarządzenia - rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
39
zarzadzenia dyrektora: Zarządzenie - rekrutacja do oddz. przedszkonego na ro szkolny 2019/2020...
30
Program Profilaktyczno-Wychowawczy: Program wychowawczo-profilaktyczny
22
Komunikaty: Informacja dotycząca sprawozdania finansowego za 2018r.
11
Wykaz spraw
3
Aktualności: Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2019/2020
2