Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach
http://pspszemrowice.bipszkola.pl

Statystyki

Osoby:
43298
Dane główne
37002
Rejestr zmian
9865
Stanowiska
4092
Organy: Rada pedagogiczna
3490
Statystyka
3232
Redakcja biuletynu
2837
Organy: Dyrektor szkoły
2265
zarzadzenia dyrektora: Zarządzenie nr 14b/2014
555
Aktualności: Kalendarium roku szkolnego 2017/2018
406
Komunikaty: Ogłoszenie o rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2017/2018
393
zarzadzenia dyrektora: Zarządzenia dotyczące rekrutacji do oddz. przedszkolnych na rok szkolny...
382
Statut: Statut PSP Szemrowice
366
zarzadzenia dyrektora: Zarądzenie dotyczące rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2016/2017
365
Aktualności: Szkolny Zestaw Programów Nauczania w PSP Szemrowice
355
Komunikaty: Rozpoczęcie roku szkolnego
343
Komunikaty: Ogłoszenie o rekrutacji do oddz. przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018...
335
Aktualności: Pla pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018
277
Aktualności: Szkolny Zestaw Podręczników dla PSP Szemrowice na rok szkolny 2018/2019...
200
Aktualności: Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2018/2019
145
Aktualności: Kalendarium roku szkolnego 2018/2019
139
Komunikaty: Ogłoszenie o rozpoczęciu roku szkonego 2018/2019
128
Program Profilaktyczno-Wychowawczy: Program Wychowawczo-Profilaktyczny
52
zarzadzenia dyrektora: Zarządzenia - rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020
16
zarzadzenia dyrektora: Zarządzenie - rekrutacja do oddz. przedszkonego na ro szkolny 2019/2020...
11
Wykaz spraw
3