Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego za 2018r.

Dyrektor Publicznej Szkoly Podstawowej w Szemrowicach mgr Urszula Witczak informuje,iż sprawozdanie finansowe za 2018rok (tj. bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu jednostki) zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu: http://zeas.dobrodzien.biposwiata.pl/sprawy/3809/sprawozdania...